przetargigospodarka 

Gdzie szukać informacji o przetargach?

Przetargi są dla przedsiębiorców możliwością szybkiego podreperowania firmowego budżetu oraz uzyskania renomy zarówno na rynku lokalnym jak i ogólnokrajowym. Aby jednak do tego doszło, konieczne jest wygranie przetargu, a jeszcze wcześniej – odszukanie interesujących nas ofert w gąszczu mniej lub bardziej istotnych ogłoszeń. Jak tego dokonać? Tej kwestii przyjrzymy się z bliska w dzisiejszym artykule.

Jak się okazuje, dostępność oraz popularność ogłoszenia o przetargu jest w znacznej mierze uzależniona od jego szacowanej wartości. W sytuacji, gdy organizacja lub firma organizująca przetarg nie przewiduje przeznaczenia na jego realizację kwoty przekraczającej 14 tysięcy euro, nie obowiązują jej jakiekolwiek dodatkowe obostrzenia prawne dotyczące publikacji. Oznacza to więc, że zamawiający sam wybiera medium, w którym ma ukazać się informacja o organizowanym projekcie. Może ona pojawić się w lokalnej lub krajowej gazecie, ogłoszeniu radiowym lub telewizyjnym, a także na firmowym portalu strony zainteresowanej zleceniem określonej usługi podwykonawcy.
Niemniej jednak, na co zwracają uwagę specjaliści z firmy mnsprzetargi.pl, po przekroczeniu tejże kwoty zamawiającego obowiązywać zaczynają obostrzenia ściśle określające sposób publikacji informacji dotyczących przetargów. Jest on bowiem zobligowany do umieszczenia ogłoszenia w ogólnopolskim Biuletynie Zamówień Publicznych (którego elektroniczną wersję znaleźć można na stronie www.uzp.gov.pl), na własnej stronie internetowej/w innym medium firmowym, jak też w zarejestrowanej siedzibie przedsiębiorstwa.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby promocję rozszerzyć o formy opisane we wcześniejszym akapicie, nie jest to jednak wymogiem prawnym. Narzucone obostrzenia, choć nieco problematyczne dla zamawiającego, są wysoce korzystne dla samych oferentów, którzy nie muszą regularnie przeglądać lokalnych czasopism czy uważnie wsłuchiwać się w reklamy, aby dowiedzieć się o przetargach organizowanych na interesującym ich obszarze. Wystarczy bowiem, że odwiedzą witrynę firmy lub organizacji czy też stronę Biuletynu Zamówień Publicznych, aby uzyskać choć wstępne informacje o charakterze projektu, szacowanych kosztach jego realizacji, czy też preferowanym terminie realizacji prac.
Pamiętać należy również, że identyczne obostrzenia obowiązują firmy i organizacje pragnące zlecić przetarg opiewający na sumę przekraczającą 130 tysięcy euro. Jedyną różnicą w tym przypadku jest fakt, iż zaniedbanie regulacji prawnych odnoszących się do publikacji informacji dotyczących przetargu wiąże się z uznaniem go za działanie przeprowadzone bezprawnie, a co za tym idzie – jego wynik nie jest ważny. W taki właśnie sposób prawo Polskie chroni oferentów oraz gwarantuje im wgląd w charakterystykę przetargu celem ustalenia czy pragną oni wziąć w nim udział czy też wolą wykorzystać dostępny sprzęt i personel do realizacji innego, niejednokrotnie bardziej lukratywnego przedsięwzięcia biznesowego. Uzyskują oni także przywilej podważenia zasadności wyboru wykonawcy przez stronę zamawiającą, szczególnie w sytuacji, gdy podstawowe dane dotyczące samego przetargu nie zostały zainteresowanym przedstawione w sposób rzetelny.

Related posts

Leave a Comment