gospodarka 

Jak przygotować się do startu w przetargu budowlanym?

Nie od dziś wiadomo, że przetargi budowlane są jednymi z najczęściej poszukiwanych przez właścicieli firm ale i najbardziej kompleksowych aukcji. Wymagają one nie tylko posiadania odpowiednio przeszkolonego personelu i wysokiej jakości sprzętu, lecz również poczynienia odpowiednich przygotowań, które to pozwolą przedsiębiorcy sprostać rozporządzeniom prawnym umożliwiających ubieganie się o realizację danej oferty.

Właściciel firmy budowlanej lub remontowej startujący w przetargu musi być świadomy, iż przedstawiona mu w ogłoszeniu specyfikacja zlecenia ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że zawiera ona jedynie podstawowe dane dotyczące projektu.

Aby sprawdzić, czy istnieje możliwość realizacji zadania projektowego, konieczne jest zaznajomienie się z tak zwaną SWIZ, a więc specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Najczęściej jest ona publikowana na stronie internetowej lub w siedzibie firmy, instytucji lub organizacji odpowiedzialnej za wszczęcie postępowania przetargowego. Rzeczone informacje przestudiować powinniśmy bardzo dokładnie, gdyż to one pozwolą nam określić czy nasza firma jest w stanie sprostać postawionym warunkom, preferowanej metodzie realizacji prac budowlanych, czy też – terminowi ich zakończenia.

Jeżeli jesteśmy przekonani, że prowadzone przez nas przedsiębiorstwo jest w stanie zaoferować konkurencyjną cenę za wykonanie projektu oraz spełnić wszelkie wymagania oferenta, przejść należy do kroku następnego, a mianowicie – skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających uczestniczenie w organizowanym przetargu.
W zależności od specyfiki projektu, ilość niezbędnych dokumentów może się wahać, jednakże najczęściej organizator przetargu wymaga przede wszystkim określenia zakresu wykonywanych prac budowlanych, remontowych oraz wykończeniowych. W oparciu o te informacje możliwa jest bowiem wstępna selekcja zainteresowanych oraz odrzucenie firm niespełniających podstawowych wymagań. Kolejnym z niezbędnych dokumentów jest wykaz dostępnych narzędzi i osprzętu.

Dla organizatora aukcji stanowi on dowód, iż dysponujemy niezbędnym zapleczem umożliwiającym realizację kluczowych etapów projektu. Jest to także gwarancja, iż nie będzie on musiał ponosić dodatkowych kosztów na zakup sprzętu użytkowanego przez naszych pracowników. Jako, że bez tych ostatnich realizacja jakiegokolwiek zlecenia budowlanego nie byłaby możliwa, nie zapominajmy o przedstawieniu organowi organizującemu przetarg pełnej listy osób, które oddelegowane zostaną do realizacji projektu. Warto poza podstawowymi danymi personalnymi pokusić się także o pobieżny opis ich doświadczenia, umiejętności oraz odbytych szkoleń. W niektórych przypadkach zleceniodawca może także wymagać dodatkowych zabezpieczeń prawnych, takich jak chociażby zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy w końcu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia przedsiębiorcy z udziału w przetargu.

Gdy zgromadzimy je wszystkie, możemy być pewni, że nasza oferta zostanie wzięta pod uwagę podczas wyboru wykonawcy zlecenia.

Autor: Firma Szkoleniowa Europoint – szkolenia z zamówień publicznych

Related posts

Leave a Comment