Breaking News

Jak zaplanować strategię marketingową?

Stworzenie kompleksowej strategii marketingowej nie jest zadaniem łatwym. Konieczne jest podjęcie właściwych kroków w odpowiedniej kolejności. Pierwszym z nich jest bezsprzecznie określenie tak zwanej misji firmy. Jest to innymi słowy główny cel jaki ma ona wypełniać, zarówno wobec klientów jak i samych pracowników zatrudnionych w jej strukturach. W tej kwestii powinniśmy kierować się ogólnikami, jako że na szczegółowe określenie założeń marketingowych przedsiębiorstwa przyjdzie czas w kolejnych etapach tworzenia strategii promocyjnej.

Następnie przejść należy do ustalenia celów promocyjnych, jakie przyświecają firmie. W tym przypadku nie powinniśmy bujać w obłokach ani też dać się stłamsić nadmiernie realistycznemu zapatrywaniu na otaczającą nas rzeczywistość. Określając cele marketingowe jakie zamierzamy osiągnąć, nie zapominajmy, że muszą one być konkretne, mierzalne oraz odpowiednio rozłożone w czasie. Przyjrzyjmy się tym wytycznym nieco dokładniej.
Plany marketingowe firmy musimy opisać jak najszczegółowiej, jako że dopiero wtedy możliwe jest ich osiągnięcie. Dopiero bowiem po wypisaniu w punktach najistotniejszych działań jakie powinny zostać podjęte przez przedstawicieli poszczególnych działów firmy możliwe jest ustalenie priorytetu czynności, a co za tym idzie – osiągnięcie wymiernego sukcesu marketingowego. Zapominać nie można także o mierzalności ustalanych celów. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – trudno powiedzieć, czy nasze założenia okazały się słuszne i czy prowadzone przedsiębiorstwo zmierza we właściwym kierunku jeżeli nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zmierzyć efektów prowadzonych prac. Dlatego też nasza strategia marketingowa zawierać powinna szczegółowy opis narzędzi uzupełniających przy pomocy których możliwe będzie dokładne określenie wydajności prowadzonych przedsięwzięć zorientowanych na promocję zarówno samego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych oferowanych przezeń produktów i usług. Do stworzenia wyczerpującej i kompleksowej strategii marketingowej niezbędne jest także przeprowadzenie profesjonalnej analizy rynku. Pozwoli ona zapoznać się z możliwościami konkurencji, cenami produktów i usług uznawanymi za klientów za atrakcyjne, ich dostępnością oraz ewentualnymi problemami marketingowymi mogącymi występować dla danej niszy lub też obszaru prowadzenia działalności.
Niezwykle istotne jest także ujęcie w strategii tak zwanej analizy SWOT, zorientowanej na ocenę makrootoczenia firmy, a więc sytuacji ekonomicznej w regionie oraz kraju, zmian społecznych zachodzących na rzeczonych obszarach, czy w końcu – dostępnych rozwiązań technologicznych mogących zwielokrotnić skuteczność prowadzonej kampanii marketingowej. Ostatnim krokiem jest określenie sposobów promowania usług i produktów firmy oraz ustalenie maksymalnego budżetu jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel. Tworzenie planu marketingowego nie jest tak trudne jak mogłoby się początkowo wydawać – wymaga wyłącznie nieco wprawy oraz cierpliwości!